knobbelzwaan Hans Stoel

In december 2013 is het besluit genomen om de werkgroep Ruimtelijke Ordening definitief op te richten. De werkgroep is het aanspreekpunt voor meldingen m.b.t. veranderingen in de Ruimtelijke Ordening binnen de Krimpenerwaard die (mogelijk) schade kunnen brengen aan milieu, natuur en landschap. De werkgroep zal vanuit het eerste uitgangspunt van de NVWK handelen en is gebaseerd op de statutaire doelstelling van de vereniging, die luidt als volgt: “De vereniging heeft tot doel het milieu, de natuur en het landschap, in het bijzonder in de Krimpenerwaard, te behouden en te beschermen, alles in de meest ruime zin.”

Meldingen

Na indienen van een melding zal deze door de werkgroep worden afgewogen tegen de doelstelling van de NVWK. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld aan de melder. Indien wenselijk en mogelijk zullen maatregelen worden genomen welke kunnen bestaan uit het aangaan van gesprekken met instanties die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen, dan wel het indienen van zienswijzen/bezwaarschriften tegen genomen besluiten.

Meldingen kunt u richten aan werkgroepro@nvwk.nl. Na ontvangst zal één van de leden contact met u opnemen.

Dossiers

De door de werkgroep ondernomen maatregelen zullen regelmatig worden bijgewerkt. Onderstaand vindt u een overzicht.

Foto: Hans Stoel