overhandiging_manifest

De weidevogels dreigen uit het boerenland te verdwijnen. In de afgelopen tien jaar is meer dan de helft van de weidevogels verdwenen. Het agrarisch natuurbeheer door boeren heeft daar geen verandering in gebracht. Om de weidevogels te redden is een andere aanpak nodig. Deze aanpak wordt beschreven in het Weidevogelmanifest dat de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland vandaag aanbood aan de provincie namens 54 natuurorganisaties.

Vandaag heeft Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, het Weidevogelmanifest aan gedeputeerde Han Weber aangeboden. In het Weidevogelmanifest beschrijven 54 regionale en lokale natuurorganisaties de gewenste aanpak om de weidevogels in de provincie Zuid-Holland te redden en te zorgen voor een mooi en aantrekkelijk boerenland waarin ook toekomstige generaties kunnen genieten van weidevogels.

Meer bloemrijke weides nodig

Volgens de natuurorganisaties moet niet alleen het beheer van het boerenland verbeterd worden, maar moeten ook de omstandigheden in het leefgebied van de vogels worden verbeterd. Om jongen te kunnen grootbrengen, zijn meer vochtige, bloemrijke weides nodig waarin de kuikens veilig kunnen opgroeien en genoeg voedsel kunnen vinden. Alleen met een nieuwe aanpak die daarvoor zorgt kunnen de weidevogels gered worden. Een optimale inzet en samenwerking van boeren, natuurorganisaties en vrijwilligers in weidevogelgebieden is daarbij cruciaal voor het behoud van de weidevogels.

Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

Met het Weidevogelmanifest leveren de natuurorganisaties een bijdrage aan het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat op dit moment wordt voorbereid door de Provincie Zuid-Holland. In dit stelsel worden de subsidies voor agrarisch natuurbeheer ingezet in kerngebieden waar de beste kansen liggen voor verbetering van het leefgebied van de weidevogels. De agrarische natuurverenigingen moeten gaan zorgen voor de uitvoering van de nieuwe aanpak. In het Weidevogelmanifest roepen de natuurorganisaties de provincie, boeren en vrijwilligers op om samen een succes te maken van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer en zo de weidevogels in Zuid-Holland te kunnen behouden.

U kunt het Weidevogelmanifest lezen op de website van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland: www.milieufederatie.nl, maar ook hier downloaden. Ook inwoners van Zuid-Holland kunnen de oproep van de 54 natuurorganisaties kracht bijzetten door hiervoor de petitie over het Weidevogelmanifest te ondersteunen op www.milieufederatie.nl. Deze petitie zal later worden aangeboden aan gedeputeerde Han Weber en Provinciale Staten.

Bron: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Geplaatst op 30 oktober 2014