Naamloos

Op 3 november was de slotavond van het weidevogelseizoen. Tijdens deze avond werd teruggeblikt op 2016. De resultaten in de Krimpenerwaard werden bekend gemaakt. die zeer bemoedigend waren. Dit jaar was het eerste jaar van het nieuwe stelsel en ook nieuw waren de uitreikingen van de wisseltrofeeŽn; de Kristallen Kievit en de Weidewachter van het Jaar.

In 2015 waren er opvallend veel nesten gevonden. De grote vraag was of dit een eenmalige uitschieter was of het begin van een trend. Zou 2016 deze resultaten kunnen benaderen of zelfs overtreffen? Het antwoord wat Klaas de Mik, coördinator weidevogels, ons kon geven was positief. In 2016 zijn er weer meer nesten gevonden dan in 2015. Een kleine greep uit de resultaten: Er werden 125 gruttonesten gevonden, 410 kievitnesten, 34 nesten van tureluurs, 84 nesten van scholekster en 23 nesten van de slobeend.

Joep Vermaat, assistent weidevogelbeheer, presenteerde de uitslagen van een kleine enquête die hij gehouden had onder de vrijwilligers. Het blijkt dat de vrijwilligers over het algemeen tevreden zijn over de huidige manier van werken. Er wordt nog wel geworsteld met de diverse digitale hulpmiddelen, maar in dit eerste jaar is het al heel goed gegaan.

Mariëlle Oudenes, gebiedscoördinator van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, gaf aan heel blij te zijn met de manier van communiceren tussen de boeren, de vrijwilligers en het ACK.

Marinus Rooken verbonden aan het ACK reikte de wisseltrofee voor Weidewachter van het Jaar uit. Simon de Ligt en Roel ’t Hart mogen dit jaar de trofee op hun t.v. zetten, daar zij aangaven geen schoorsteenmantel te hebben. Zij kregen de trofee voor hun enorme inzet en tomeloze doorzettingsvermogen. Op een bedrijf waar gedacht werd dat er nauwelijks weidevogels zaten, vonden zij in totaal 96 nesten, louter en alleen door vanaf de weg de percelen te observeren.

Vlnr.: Roel 't Hart, Simon de Ligt en Marinus Rooken met de wisseltrofee voor Vrijwilliger van het Jaar

De Kristallen Kievit is een wisseltrofee voor de Weidevogelboer van het Jaar. De Kristallen Kievit ging naar het bedrijf van Hans en Linda Mulder-de Lange. Zij hadden ook de wisseltrofee voor weidewachter kunnen ontvangen, omdat zij boer én weidewachter zijn. Het familiebedrijf zoekt, vindt en beschermt zelf zijn nesten, met de inzet van hun kinderen. Dhr. Mulder en zoon Arjan namen de wisseltrofee aan uit handen van Klaas de Mik.

De Kristallen Kievit

Het volledige verslag van deze avond komt in de Waardvogel van december.

Foto header; dhr. Mulder en zoon Arjan nemen de Kristallen Kievit in ontvangst. Foto’s door Maria Spruit

Geplaatst op 4 november 2016