Kievit 4 Peter Stam

De weidevogelwerkgroep is een van de grootste werkgroepen binnen de NVWK. Veel leden trekken zich het lot van de weidevogels aan, omdat deze vogels in de Krimpenerwaard thuishoren.

Het cultuur- en natuurlandschap van deze waard was van oudsher zeer geschikt voor broedende trekvogels, waarvan sommigen na een tocht van meer dan 5000 kilometer ieder jaar ons land aandoen. De rustige omgeving met uitgestrekte natte en drassige velden vol gras- en kruidensoorten vormde ooit de ideale omgeving voor grutto, tureluur, kievit en veldleeuwerik.

Die tijden zijn helaas voorbij. Door verdere intensivering van de landbouw is het landschap en het gebruik ervan de afgelopen dertig jaar flink veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor alle natuur, maar vooral voor weidevogels. Op cruciale momenten in het voorjaar wordt het land bewerkt waardoor legsels, kuikens en opgroeiende vogels vaak verloren gaan.

De NVWK en de vrijwilligers van de weidevogelwerkgroep in het bijzonder proberen al jaren het tij te keren. Samen met agrariërs die zich het lot van de vogels aantrekken gaan vrijwilligers iedere lente de velden in om te zoeken naar nesten en om het gedrag van de vogels te monitoren. Zo ondersteunen ze de boeren bij het uitvoeren van hun bedrijf zodat die rekening kunnen houden met de vogels. Het accent komt bij weidevogelbescherming steeds meer te liggen op monitoren van contractlanden met uitgestelde maaidata en steeds minder op het zoeken van nesten, omdat daarmee ook predatoren naar de nesten worden geleid. Alleen als bewerkingen zullen worden uitgevoerd op land waar nesten liggen, worden de nesten waar mogelijk beschermd. Daarnaast worden vrijwilligers steeds vaker ingezet als de ogen en oren voor natuurorganisaties en provinciale overheid, om goed in de gaten te houden hoe het met de vogels gaat en of bepaalde interventies effect hebben.

Ondanks alle inspanningen loopt de weidevogelstand nog steeds terug, maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. In de gebieden die geschikt gemaakt zijn voor weidevogels en bij sommige boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met weidevogels lijken de aantallen te stabiliseren en hier en daar zelfs toe te nemen. Mede door de inzet van onze vrijwilligers hopen we de grutto, tureluur, kievit, scholekster en veldleeuwerik voor deze mooie waard te behouden.

Trekt u zich het lot van deze bijzondere vogels aan? Wilt u ook iedere lente genieten van het werken in het open veld en het spektakel van de baltsende grutto's en kieviten van dichtbij meemaken? Sluit u zich dan aan bij onze werkgroep! We kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken. Na een korte basiscursus kunt u meelopen met onze ervaren leden die u de kneepjes van het beschermen en monitoren bijbrengen. Het herkennen van vogels, hun gedrag en het vinden van de goed gecamoufleerde nesten en eieren is namelijk nog een hele kunst. Beleef de lente, help de weidevogels.

Foto: jonge kievit door Peter Stam

 Collage van diverse weidevogels vastgelegd in de lente van 2013 bij stolwijk. Te horen zijn; grutto, tureluur, veldleeuweri en kievit.

Belangrijke links:

Nieuws vanuit de werkgroep