Torenvalk man en vrouw Peter Stam

De doelstelling van de roofvogelwerkgroep NVWK is het bestuderen, beschermen en beheren van de roofvogelpopulatie in ons werkgebied. Dit gebied wordt begrensd door de de rivieren de Lek, de IJssel en de Vlist. Het beslaat grotendeels het grondgebied van de gemeente Krimpenerwaard, de gemeente Krimpen aan den IJssel en een klein deel van de gemeente Gouda.

Wij streven ernaar onze doelstelling te realiseren door:
- het doen van onderzoek in de vorm van het meerjarig monitoren en het in kaart brengen van de ontwikkeling van de roofvogelpopulatie in de Krimpenerwaard;
- het nemen en stimuleren van maatregelen die nodig zijn voor het behoud van roofvogels, o.a. gevraagd en ongevraagd adviseren van organisaties en het bevorderen      van voorwaarden voor broedomstandigheden;
- het geven van voorlichting door het organiseren van excursies en informatieavonden.

Hierbij zoeken we actief de samenwerking met:
- belanghebbende partijen in de Krimpenerwaard, zoals Staatsbosbeheer, de provincie Zuid-Holland, gemeenten, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
  (HHSK), boeren(bedrijven), het Zuid-Hollands landschap;
- andere roofvogelwerkgroepen in Nederland;
- landelijke organisaties, zoals Sovon, Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).

Onze werkgroep is in 2017 gevormd en in 2018 gestart met activiteiten. We zijn momenteel een groep van tien personen. De voornaamste activiteit is inventariseren van roofvogels. Bij dit veldwerk houden we de richtlijnen van Sovon aan. De waarnemingen worden verzameld in AVI-map. We hebben een eigen app ontwikkeld voor het registreren van nesten en kasten. We hebben een uitschuifstok gekocht, die we in 2020 willen gebruiken om foto’s van nesten te maken.

Onze voornaamste activiteiten in 2018 en 2019 zijn geweest:
a. Wintertelling roofvogels;
b. In kaart brengen van nesten en kasten;
c. Broedvogel monitoring project roofvogels (BMP-R);
d. Uitbreiden torenvalkkasten op verzoek van HHSK ter bestrijding van muizen en woelratten.
e. Jaarlijks bezoek aan de landelijke dag van de WRN
f. Start opzet onderzoeksplan Torenvalken in de Krimpenerwaard

Daarnaast willen we tijd en aandacht besteden aan communicatie, contact met (vooral lokale) belanghebbenden, publicatie en werving van nieuwe werkgroepleden. Ook willen we kijken of we jonge torenvalken kunnen gaan ringen. Het jaar 2020 zal naast de wintertelling en de BMP

Foto header: torenvalken, man en vrouw, door Peter Stam