Icarusblauwtje Sjani van Ophemert

Al sinds 1999 is er binnen de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard aandacht voor de vlinders en libellen die voorkomen in het veenweidelandschap. Met een aantal themadagen en daaraan gekoppelde excursies worden leden wegwijs gemaakt in de wereld van de fascinerende vlinders en libellen. In 2014 is ook een nachtvlindergroepje opgestart. Dit is een hele leuke nieuwe activiteit en u zult verbaasd zijn over de subtiele schoonheid, kleuren en uiteenlopende afmetingen van de diverse nachtvlinders.

Er is in het verleden serieus werk gemaakt van het in kaart brengen van vlinders en libellen in de Krimpenerwaard. In 1999 kreeg vooral het Loetbos bij Lekkerkerk onze speciale aandacht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een publicatie in de Waardvogel nummer 5 van 1999.

Sinds januari 2013 zijn de coördinatoren van de vlinder en libellenwerkgroep Gabrielle Heuvelman en Sjani van Ophemert. Zij hebben na jarenlange inzet van Paul Schrijvershof het stokje overgenomen. Zij organiseren regelmatig leuke excursies naar fraaie vlinder- en libellengebieden in de Krimpenerwaard maar ook daarbuiten. Daarnaast verzorgen zij lezingen.

Het is absoluut onnodig om enkel als vlinder- of libellendeskundige met deze excursies kunt mee te doen. Het tegendeel is het geval. Veel deelnemers zijn beginnende libellenkenners en leren graag van anderen.

Sinds kort functioneert ook een nachtvlinderwerkgroepje. Het doel hiervan is om op verschillende plekken in de Krimpenerwaard te inventariseren welke nachtvlinders actief zijn. Het op naam brengen van nachtvlinders is nog geen sinecure, gezien de uitgebreide families die voorkomen. In zo'n geval worden de boeken erbij gehaald, waarna de vlinder weer wordt vrijgelaten. Wij nodigen u uit om eens te komen kijken!

Voor alle excursies geldt dat deze doorgaan bij droge weersomstandigheden en bij rustig weer (niet te veel wind). U dient zich op te geven, waarna u de aanvangstijd en verzamelplaats te horen krijgt voor zover nog niet bekend. Bij slechte weersomstandigheden is het dan ook handig als wij uw gegevens hebben om u te informeren.

Foto header: icarusblauwtje door Sjani van Ophemert

 

Hulp bij het determineren van de blauwe juffers

Heeft u dat ook; u ziet een blauwe waterjuffer, maar u weet niet welke dat is? Dan hebben we hiernaast een hulpje voor u gevonden; een pdf van De Vlinderstichting waarin duidelijk het verschil wordt uitgelegd.

Wij zijn van plan om meer van dit soort determinatiehulpen op de site te zetten; dus houdt onze site in de gaten.

Foto: variabele waterjuffer door Huig Bouter

20130620-012-Variabele waterjuffer