Tureluur Adri de Groot

Het gaat erg slecht met de weidevogels. In 25 jaar tijd is het aantal grutto’s met twee derde en het aantal leeuweriken met 95% afgenomen. Watersnip en kemphaan zijn al helemaal verdwenen. De oorzaak is de intensivering in de landbouw. De NVWK probeert met betrokken agrariėrs het tij te keren. Agrariėrs krijgen dan vergoedingen als ze hun bedrijfsvoering aanpassen en als dit tot aantoonbaar resultaat leidt voor de weidevogels. Het vergoedingensysteem werkt wel maar is duur vanwege de administratie, er is discussie over de hoogte van de vergoedingen en het is nog onzeker hoeveel areaal uiteindelijk voor weidevogels geschikt wordt. En de consument blijft buiten beeld, terwijl die heel veel kan doen en uiteindelijk de doorslag zal geven. We hebben uitgerekend wat het een gemiddeld gezin extra kost om ‘weidevogelmelk’ te gebruiken, zodat de agrariėr voldoende vergoeding krijgt voor een aan weidevogels aangepaste bedrijfsvoering op een vijfde deel van zijn grond. Dat is verrassend weinig: 50 cent per week per gezin.De NVWK heeft in een column in de IJssel en Lekstreek op 23 december de lezers dan ook opgeroepen om de meest weidevogelvriendelijke melk te kopen. De bijbehorende berekening staat . De bijbehorende berekening staat hieronder in het nieuwsbericht van 24 december. De berichten worden veel gelezen en lezers vragen: maar wat moeten nu dan kopen? We hebben dat uitgezocht. Hieronder staan de conclusies. De details staan in de notitie hiernaast, die u kunt downloaden.

  • Er is nog geen weidevogelmelk te koop, behalve heel lokaal door een samenwerking van een handvol boeren met een melkfabrikant.
  • Vogelbescherming Nederland is in verband met zijn initiatief  “Red de Rijke Weide” in gesprek met FrieslandCampina en aangesloten boeren om deze melk op de markt te krijgen. De NVWK werkt daar aan mee.
  • Totdat die melk er is, kunt u het beste weidemelk kopen: melk van bedrijven waar koeien minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag in de wei lopen. De overlevingskansen van legsels en jongen van weidevogels en van andere natuur zijn op die bedrijven hoger dan op bedrijven waar de koeien altijd op stal staan.
  • Die melk zit in de huismerkpakken van de supermarkten die wij onderzocht hebben. Het is gewoon te koop en dat de koeien in de wei lopen staat op de verpakking.
  • De goedkope melk van het B-merk (bijvoorbeeld Zaanse Hoeve van Albert Heijn) is geen weidemelk. Die melk is niet slechter dan de weidemelk, maar wel slechter voor de weidevogels en de koeien.
  • Die weidemelk is 20 tot 30 ct per liter duurder dan de goedkoopste melk. Dat heeft met de marketingtechniek van de tussenhandel te maken: de boer krijgt maar 1 cent (!) extra voor weidemelk. Wij vinden dat dit moet veranderen.
  • Minstens zo belangrijk: door het kopen van weidemelk geeft u als consument een belangrijk signaal aan de boeren, de zuivelfabrikanten en de supermarkten. Namelijk dat u bereid bent wat meer te betalen voor melk van bedrijven die rekening houden met weidevogels. Dat is erg belangrijk want die gesprekken van Vogelbescherming met FrieslandCampina gaan niet van een leien dakje: er is twijfel of de consument wel voor die weidevogelmelk wil betalen.
  • De consument is de grote afwezige in het debat over de weidevogels, terwijl het eigenlijk de hoofdrolspeler is.
  • U kunt nog meer doen: wordt lid of donateur van de NVWK, wordt vrijwilliger in de weidevogelbescherming in de Krimpenerwaard, teken die petitie van Red de Rijke Weide (www.redderijkeweide.nl), laat uw mening horen in uw partij en: zegt het voort. Want de overheid, de fabrikanten, de supermarkten en de agrariërs kijken allemaal naar u als consument en kiezer. Zo banaal is het en dat is volstrekt logisch. Zonder u gaan die weidevogels het dus niet redden.

Help ons en de agrariërs om de weidevogelstand weer te herstellen en onze mooie polders in het voorjaar weer tot leven te brengen.

Foto: tureluur door Adri de Groot, http://www.vogeldagboek.nl/

Geplaatst op 1 januari 2016