DSC_0295

Op woensdag 27 juni organiseert het Zuid-Hollands Landschap, in samenwerking met de NVWK, De Groene Motor en het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard een zogenaamde “Zwarte stern vlotjes- en vogeldag”.

De doelgroep voor deze dag is jong en oud is en er wordt gerekend op zo’n 100-150 deelnemers. De dag wordt gehouden van 13.00 uur tot 17.00 uur op Schaapjeszijde 4, Ouderkerk aan den IJssel, het steunpunt van het ZHL. Er zijn inmiddels op diverse locaties, zowel binnen als buiten de Krimpenerwaard, flyers verspreid met o.a. de onderwerpen om bekendheid aan deze middag te geven.

Een van de doelstellingen van deze dag is om vlotjes te timmeren voor de zwarte stern. Deze vlotjes worden uitgelegd om de zwarte stern gelegenheid tot broeden te bieden. Een van de uitgangspunten van het “Kansenboek Zwarte Stern” is dat we in de Krimpenerwaard van 150 naar 250 broedparen willen. Daarvoor zijn beduidend meer vlotjes nodig dan we nu hebben, want in de praktijk is gebleken dat, om dat te bereiken, je voor elk paartje gemiddeld 3 vlotjes moet uitleggen. Naast het timmeren van vlotjes zijn er ook nog andere onderwerpen waaraan kan worden deelgenomen (zie onderstaande tabel).

Om dit evenement in goede banen te leiden is er behoefte aan een groep vrijwilligers. Het ZHL zal vrijwilligers leveren, maar de NVWK is verzocht om aanvulling.

In onderstaande tabel staat aangegeven welke onderwerpen zijn opgenomen in het programma en waar nog vrijwilligers voor nodig zijn. De vrijwilligers worden gevraagd om 12.00 uur aanwezig te zijn op Schaapjeszijde waar een broodje en een sapje klaar zal staan. Dit wordt gevolgd door een korte briefing door Rolf van Beek. Komen jullie meehelpen?

Onderwerp

Al ingedeeld

Aanvullende behoefte vrijwilligers

Ontvangst: welkom heten, uitleg geven, vogelkaart

1 persoon ZHL

2

Zwarte Stern vlotjes bouwen

Rolf van Beek
Gerard Dekker
Jan Heuvelman

2/3

Vogels spotten met behulp van verrekijkers

Anita Melenboer

1

Leren over insecten

D.z.v. het ZHL

2

Waterdiertjes vangen

--- 2

Koffie/thee en limonade schenken

--- 2

Parkeren en verwijzen

--- 2

 In verband met de organisatie graag opgeven bij Max Ossevoort, 06-58870179 of maxossevoort@gmail.com

Geplaatst op 20 juni 2018