Bernard de Jong

In juni werd bekend dat de provincie Zuid-Holland geld beschikbaar stelde voor weidevogeldoelen. Het bedrag is 3,6 miljoen voor de acht weidevogelgebieden in de hele provincie. Het moesten structurele verbeteringen zijn en de beste plannen worden gehonoreerd. Voorwaarde was dat alle betrokken partijen in een gebied achter het plan zouden staan; om het proces van totstandkoming te volgen werd een provinciale co÷rdinator aangesteld, Hein Kranz. Vanaf het begin moesten alle partijen in elke regio, dus naast de acht collectieven ook de terrein beherende organisaties als Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten, Ún de bij weidevogelbescherming betrokken vrijwilligersorganisaties, hun inbreng kunnen hebben. De collectieven leverden het plan uiteindelijk aan. De aanleverdatum was 20 september, dus het werd gedurende de zomermaanden keihard werken om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want er spelen vanzelfsprekend tegengestelde belangen. De grootste is nog wel dat agrariŰrs geen peilverhoging willen, terwijl dat voor betere omstandigheden voor weidevogels een eerste vereiste is.

De maatregelen in de verbeterplannen behelzen vooral investeringen en kunnen gesitueerd worden op zowel agrarisch als op natuurterrein, maar structurele hulp aan vrijwilligers is ook mogelijk met dit geld.
Ook adviezen en maatregelen die niet direct kosten meebrengen zijn door ons ingebracht. Kijk zelf welke maatregelen door de NVWK, ACK en ZHL zijn voorgesteld in ons plan. Lees voor meer informatie over het proces ook het artikel in de Waardvogel van september 2017.
Hiernaast vindt u de pdf van het Verbeterplan Krimpenerwaard met de bijlagen.

Foto header: scholekster door Bernard de Jong

Geplaatst op 8 oktober 2017