gruttoturen2015 Joep Vermaat

Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is bezig om aan de noordrand van de Krimpenerwaard percelen in te richten als natuurgebied met de specifieke bestemming weidevogelgebied. Om te zien hoe de populatie zich ontwikkelt en om nesten en jongen te beschermen tijdens bewerkingen, is monitoring nodig waarvoor het ZHL zelf niet de menskracht heeft. De vraag is nu uitgezet bij de NVWK of er mensen zijn die dit zouden willen doen.

Het gaat om de polders Kattendijksblok, Veerstalblok, Middelblok en Beijersche. Deze percelen kennen op dit moment geen grote populaties, maar de juiste inrichting moet ze de bescherming, de rust en het voedsel bieden die nodig is voor opgroeiende pullen en die op intensief beheerd boerenland niet voorhanden is. Er wordt niet aan getwijfeld dat de aantrekkingskracht van ‘goed' ingerichte percelen zich zal bewijzen.
Vanzelfsprekend is het een enorm leuke uitdaging om op ZHL-land weidevogels te monitoren en tegelijk de uitvoering van het beleid door de pachter te volgen. Ervaring met weidevogelbescherming is handig, maar niet nodig. De NVWK organiseert in samenwerking met De Groene Motor regelmatig cursussen voor nieuwe en bestaande vrijwilligers, en bovendien kun je in het begin altijd meelopen met een ervaren weidevogelaar.

Vrijwilligers die op ZHL-terrein willen monitoren worden op de hoogte gesteld van de exacte voorwaarden van het pachtcontract. Ze monitoren vanaf het moment dat de territoria worden vastgesteld door de weidevogels in maart, t/m het vliegvlug worden van de jongen (dit kan met tweede legsels doorlopen tot begin juli). Alle bewerkingen die de agrariër wil plegen moeten vallen binnen de voorwaarden. De boeren krijgen een zeer aantrekkelijke pachtprijs, waarvoor een tegenprestatie wordt verwacht die de natuur en de weidevogels ten goede komt.

Op sommige percelen kan in februari plasdras worden opgezet door het ZHL. Dan moet ook dan bekeken worden of en welke vogels er gebruik van maken voor het opvetten, en of de boer inderdaad de gewenste waterhoogte er op laat staan gedurende de afgesproken periode. (ter info: hier wordt mee gesjoemeld; sommige boeren buigen de pvc buizen om zodat het land leegloopt. Ze hopen dat het niet wordt opgemerkt, maar er staan flinke sancties op als het wel wordt gemeld)

Op percelen waar een verschralingsbeleid wordt gevoerd moet tijdens het broedseizoen worden gemaaid. Het is dan zaak dat je weet waar zich nesten bevinden en waar jonge vogels lopen!

Monitoren is geen dagelijkse klus en als het regent hoef je echt niet er op uit, maar het is wel zaak dat er met regelmaat wordt gemonitord en geteld met een minimum aantal keren van vijf per seizoen. Je kunt natuurlijk zo vaak gaan als je leuk vindt om de vorderingen van ‘jouw’ vogels te zien! Tellingen worden z.s.m. digitaal ingevoerd zodat het ZHL op de hoogte is van de actuele situatie. Schendingen van de pachtvoorwaarden moet je natuurlijk gelijk telefonisch melden.

De grootte van de te monitoren oppervlakte bepaal je zelf in overleg met Warner Reinink van het ZHL. Niemand is erbij gebaat als iemand afhaakt omdat het teveel wordt! Natuurlijk wil het ZHL liefst representatieve cijfers over het hele weidevogelgebied zien, maar een deel goed monitoren is beter dan onvolledige seizoencijfers of helemaal niets. Dus hoe meer mensen dit willen doen, hoe minder intensief het wordt voor iedereen – en dus leuker!

Voel je ervoor om weidewachter te worden op ZHL-land? Neem dan contact op met j.j.colijn@gmail.com of bel 06 44744408.

Foto: Joep Vermaat

Geplaatst op 26 september 2015