Slimmer vogels 2

“Boerenland: veel van onze wilde vogels zijn er gek op, kunnen zelfs niet zonder akkers en weiden. Maar boerenwerk en vogels; het wringt steeds meer. Het agrarisch landschap is sterk veranderd. Vogels hebben het zwaar. Veel boeren willen hun vogels wel terug, 'maar het is economisch niet verantwoord.' In dit blad vertellen boeren van verschillende pluimage hoe ze goede verdiensten realiseren met vogelvriendelijk ondernemen.” Tot zover de recensie van Wageningen University & Research, WUR.

Het volledige magazine is als pdf hiernaast te downloaden. Het is een initiatief van BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming Nederland. In het voorwoord vertellen Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur.nl en Fred Wouters, directeur Vogelbescherming over hun gezamenlijke droom. Die gaat over een boerenland waar boeren een fatsoenlijk inkomen verdienen en de boerenlandvogels ruimte hebben om te leven. Waar de natuur niet wegkwijnt maar herstelt en floreert. Waar ook bloemen bloeien, hazen rennen, grutto’s het voorjaar aankondigen en patrijzen scharrelen. We kunnen die droom realiseren door als boeren en natuurbeschermers samen te werken aan een natuurvriendelijke - of in jargon: natuur-inclusieve - landbouw. We zullen het niet altijd eens zijn, maar dat hoeft ook niet. Een stevige discussie kan helpen verder te komen, zolang we maar niet langdurig met de ruggen naar elkaar gaan staan. Daar is de boer noch de natuur mee geholpen. Zij zijn overtuigd dat realiseren van die droom niet alleen mogelijk is maar zelfs noodzaak. De toekomst van de landbouw is gebaat bij een duurzame productie in balans met de natuur. Niet door een stap terug in de tijd, maar op een moderne manier. Met alle Nederlandse innovatiekracht kunnen we dat ook bereiken.

Bij het doorbladeren van dit eenmalige magazine werd ik steeds blijer. Wat een verademing om enthousiaste boeren te horen vertellen hoe zij hun bedrijfsvoering inrichten op de cyclus van de weidevogels. En hoe mooi is het dan als ze bevestigen dat hun bedrijfsvoering prima is te combineren met de vogels! Lees de verhalen van deze gedreven agrariërs, word wijs en laat je inspireren.

Weidewachters vinden hierin gespreksstof voor de dialoog met hun boer(en), en wie graag een gedrukt exemplaar heeft, bijvoorbeeld om dat aan zijn boer(en) te overhandigen: stuur een mail naar j.j.colijn@gmail.com. Wij hebben er nog een aantal, en we kunnen ons geen betere bestemming voorstellen!

Geplaatst op 23 juni 2017