Boerenlandvogels 1

Wij ontvingen het volgende zorgwekkende bericht van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) via een bericht van Danny Eijsackers, contactpersoon voor boerenlandvogelbeleid. .

“In de afgelopen weken is aan de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland duidelijk geworden dat er onder de natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen in de provincie nog steeds een enorme zorg bestaat over de toekomst van de boerenlandvogels in onze provincie. Die zorg delen wij volledig.

Het nieuwe agrarisch natuurbeheer wordt, met de gebrekkige uitvoering ervan in het afgelopen eerste jaar, niet gezien als een instrument dat werkt en dat hiervoor de oplossing kan bieden. Ook die visie delen wij volledig met jullie. Dit komt ook naar voren uit de evaluatie die we met jullie hebben gehouden in het Weidevogelberaad in december afgelopen jaar. Om die reden hebben wij bijgevoegde brief en notitie gisteren naar de provincie verzonden. De brief is bedoeld als een dringende oproep aan de provincie om te komen met een andere, betere aanpak met extra maatregelen, waarmee het wél mogelijk kan zijn de toekomst voor de boerenlandvogels in Zuid-Holland veilig te stellen

Geplaatst op 18 februari 2017