Jaap en Joke

Mede door de inspanningen van de NVWK heeft de provincie een goed Actieplan Boerenlandvogels laten opstellen, het resultaat van samenwerking tussen natuurwerkgroepen zoals de NVWK, Boerennatuur, terrein beherende organisaties (ZHL, SBB, NM) en provincie. In de Krimpenerwaard werken we goed samen met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK). Dat sluit contracten af met boeren die zich willen inzetten voor weidevogels en daarvoor hun maaibeheer aanpassen, plasdraspompen installeren, voorbeweiden en de mestgift willen aanpassen.

Onze weidewachters inventariseren waar de weidevogels zitten en adviseren met hun kennis het ACK en de boeren. De samenwerking wordt steeds beter en is voorwaarde voor een vitale populatie weidevogels op het boerenland. Het komt er nu op aan dat het Actieplan ook wordt uitgevoerd. Een bestedingsplan dat een goede start geeft ligt nu bij Provinciale Staten, met een positief advies van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.

Vogelbescherming Nederland is een grote actie gestart voor de weidevogels, ter gelegenheid van de verkiezingen voor provinciale staten. Daarvoor werden Joke Colijn en Jaap Graveland geïnterviewd. 

Met uw ondertekening van de oproep laat u de provincie zien dat u het belangrijk vindt dat er voldoende geld komt om het actieplan uit te voeren, en dat de boeren geleidelijk toe kunnen werken naar een natuurinclusieve landbouw. U kunt hier de oproep ondertekenen.

Als u mee wilt helpen met de NVWK, en ACK en ZHL, neem dan contact met de weidevogelcoördinatoren (zie onze site) en kom op 4 mei naar de Weidevogelsafari. Details daarover komen op de site, deze pagina en in de Waardvogel van april.

Het Actieplan is binnenkort te downloaden van onze site. Tekent u aub de oproep en help ons voor de belangen van de weidevogels op te komen!

 

 

Geplaatst op 5 maart 2019