1 Weidevogelmelk

Sinds kort verkoopt Jumbo zuivel van boeren die rekening houden met weidevogels. Andere supermarkten gaan volgen, zoals de PLUS. De zuivel heet Weide Weelde en is een initiatief van Het Boerengilde. Het wordt ondersteund door Vogelbescherming Nederland, op weg naar 20% Rijke Weide van het totaal areaal weiland. Lees inspirerende commentaren van de boeren uit het gilde: http://www.boerengilde.nl/gildeboeren/.

De NVWK heeft hier eerder al verschillende keren over geschreven en laten zien dat deze melk in de winkel maar een dubbeltje per liter duurder hoeft te zijn als dat dubbeltje rechtstreeks bij de boer komt. Deze boeren uit Noord-Nederland krijgen slechts twee cent extra en zijn al enorm trots op hun product.

Veel ‘gewone’ boeren zijn kritisch. Ze zijn bang dat de consument het verschil tussen al die soorten melk niet meer kan zien en afhaakt. En biologische boeren vragen zich af of het niet ten koste gaat van hun markt. Wij denken dat het erg meevalt. Er is nu gewone melk, weidemelk, biologische melk en weidevogelmelk. Als mensen kunnen kiezen tussen twintig soorten ontbijtvlokken, zouden ze niet kunnen kiezen tussen vier soorten melk met duidelijk verschillende waarde?

1 Gewone melk komt bijna altijd van bedrijven waar boeren nauwelijks rekening houden met natuurwaarden en waar de koeien het hele jaar op stal staan.

2 Weidemelk komt van bedrijven waar koeien minimaal 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag buiten lopen. Er is geen garantie dat die boeren iets extra voor natuur doen (al doen sommige dat wel degelijk).

3 Biologische melk komt van bedrijven die minder intensief bemesten, stalmest in plaats van kunstmest gebruiken en geen bestrijdingsmiddelen gebruiken (en waar de koeien in de wei lopen). Door deze bedrijfsvoering zijn de natuurwaarden vaak veel hoger dan op de hiervoor genoemde bedrijven, en is de milieubelasting veel lager. Maar het hangt van het graslandbeheer af of weidevogels er iets aan hebben.

4 Nu is er weidevogelmelk: melk van boeren die in hun graslandbeheer rekening houden met weidevogels, bijvoorbeeld door gefaseerd maaien, opzetten van (een greppel)plasdras, en koeien 180 dagen in de wei.

Allerlei combinaties in bedrijfsvoering zijn natuurlijk mogelijk en vinden al plaats. Maar voor de consument én voor de vogels is het geweldig dat er eindelijk weidevogelmelk is! Als u deze melk koopt redt u vogels, krijgt de boer loon naar werken, en krijgen overheden een signaal dat mensen weidevogels belangrijk vinden. Dat is een steun in de rug voor het nieuwe weidevogelbeleid. De NVWK, het collectief Krimpenerwaard en een aantal boeren in de Krimpenerwaard werken momenteel hard om dat beleid tot een succes te maken. De volgende stap is dat ook boeren uit onze Krimpenerwaard weidevogelmelk aanleveren!

Foto: http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1882

Geplaatst op 20 juni 2016