Hoekse Sluis - Spreeuwen DJ

Omdat het afgelopen woensdag stormde kon de telling op de telpost geen doorgang vinden. Vrijdag 15 september is geteld door Mieke Verwaal en Max Ossevoort. Leuk om te constateren dat de eerste vinken aankomen. Er kwamen maar weinig gele kwikstaarten voorbij, ofschoon deze soort de topsoort deze week was bij Falsterbo met 24425 exemplaren. Als bijzonderheid bij ons op de telpost waren twee goudvinken die overvlogen. Ge´nspireerd om aan te schuiven? Meld je dan aan bij mij via WhatsApp (06-21564536), dan krijg je toegang tot de WhatsApp groep en blijf je op de hoogte van de spontane telling of afgelasting van de standaard woensdagochtend.

Lepelaar   1       Houtduif   6       gele kwikstaart spec.   4      
Havik   1       Boomvalk   1       Graspieper   4      
Wulp   195       Koolmees   7       Boompieper   1      
Kokmeeuw   540       Veldleeuwerik   2       Vink   41      
Stormmeeuw   3       Boerenzwaluw   12       Goudvink   2      
Kleine Mantelmeeuw   6       Zanglijster   1       Groenling   8      
Holenduif   10       Ringmus   8       Rietgors   14      


Totaal: 867 exemplaren, 21 (36) soorten, 3:10 uren

Ter plaatse: Grauwe Gans 40, Krakeend 20, Wilde Eend 110, Kuifeend 8, Lepelaar 6, Bruine Kiekendief 1, Geelpootmeeuw 1, Holenduif 2, Houtduif 3, Turkse Tortel 4, IJsvogel 2, Groene specht 1, Torenvalk 3, Huiszwaluw 2, Staartmees 8, Tjiftjaf 2, Heggenmus 1, Witte Kwikstaart 3

Vet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal)

Foto header; voedselvlucht van spreeuwen in de mist over de telpost door Dirk-Jan van Roest

Geplaatst op 16 september 2017