Grutto Pullen

Kievit en Grutto waren natuurlijk al lang vertrokken, maar op donderdag 2 november vond in De Zwaan te Berkenwoude de jaarlijkse Afsluitavond van het Weidevogelseizoen plaats. Het tweede jaar van het beheer onder het nieuwe ANLb stelsel zit er op, hoe is het de Weidevogels dit jaar vergaan? Onder het genot van een gebakje en een kop koffie opende co÷rdinator Klaas de Mik de avond met een presentatie van de resultaten van het afgelopen seizoen.

Ten opzichte van 2016 waren de resultaten toch wat tegenvallend, door niet altijd duidelijk aanwijsbare oorzaken. Daarom stelde Klaas aan de aanwezige Weidewachters de vraag wat er volgens hen anders was dan vorig jaar. Er blijken soms verschuivingen te zijn van broedlocaties door verandering in landgebruik, bijvoorbeeld als maïsland verdwijnt of juist wordt gecreerd. De meningen over maïsland zijn verdeeld, maar vooral Kievit en Scholekster worden er toch sterk door aangetrokken. Ook het weer speelde waarschijnlijk een rol: half maart was het erg warm en begonnen de vogels met broeden, terwijl er half april juist een dip zat in de temperatuur. Waarschijnlijk hebben veel kuikens het daardoor niet gered door kou en/of voedselgebrek. Ook lijken minder vogels daarna een tweede legsel te hebben gemaakt, wat ook een daling in het aantal gevonden nesten geeft.

Binnen het ANLb is er samen met het collectief wel een verbeterslag gemaakt als het gaat om het aanpassen van beheer bij de deelnemende agrariërs. We weten beter van elkaar wat er mogelijk is en de lijntjes zijn daardoor korter. Daardoor kan er sneller geschakeld worden en kan beheer tijdens het seizoen worden aangepast, natuurlijk met als doel om meer kuikens groot te laten worden. Dit is een positieve ontwikkeling!

Joep vermaat toont beelden van de Steltkluut met jongen, foto door Jaap Graveland            

Verbeterplan "Brede aanpak weidevogels"

Toch begint ook in de politiek steeds meer door te dringen dat er meer nodig is om de Weidevogels te behouden. Daarom is er vanuit de Provincie Zuid-Holland een bedrag van 3,66 miljoen euro ter beschikking gesteld voor inrichtingsmaatregelen die het leefgebied van de Weidevogels moeten verbeteren. Bernard de Jong vertelde hoe de verschillende partijen in de provincie de afgelopen maanden aan de slag zijn gegaan om een Verbeterplan te schrijven voor hun gebied. Voor de Krimpenerwaard zijn dit het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, het Zuid-Hollands Landschap en natuurlijk de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. Ook valt een stukje van de Lopikerwaard in de provincie Zuid-Holland, zodat het ANV Lopikerwaard ook aanschoof.

In het Verbeterplan van de Krimpenerwaard staan veel verschillende maatregelen zoals het aanleggen van plas-dras, de inzet van drones, een predatie- en communicatieplan etc. Ook staan twee gebieden van het ZHL vermeld, namelijk Kadijk West en Den Hoek. Deze gebieden zouden met de juiste maatregelen nog meer geschikt kunnen worden voor de Weidevogels. Het is op dit moment nog niet zeker welke plannen vanuit de subsidieregeling van de provincie (POP3) zullen worden toegekend, we zullen daar over berichten zodra er meer bekend is.

Uitreiking Kristallen Kievit en wisseltrofee Weidewachter

Marinus Rooken reikt de trofee voor Weidewachter van het jaar uit aan Hennie van Buren, foto door Maria Spruit

In de pauze vertoonde Joep Vermaat spectaculaire beelden van Steltkluten met jongen, opgenomen met een zogenaamde 'cameraval'. In de Krimpenerwaard broedden enkele paartjes Steltkluut, zeer bijzonder! Na de pauze was het tijd voor de uitreiking van de wisseltrofeeën voor de Weidevogelboer en de Weidewachter van het jaar. Marinus Rooken reikte namens het ACK de trofee voor Weidewachter van het jaar uit aan Carla Zantinge en Hennie van Buren. Met hun jarenlange inzet en nauwkeurige invoer van gegevens leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Weidevogelbescherming. Daarna was het de beurt aan Klaas de Mik om de trofee voor Weidevogelboer van het jaar uit te reiken. Deze prijs ging naar Cees en Patrick Verhagen. Zij doen vrijwel alle bewerkingen op het land zelf en houden daarbij de Weidevogels nauwlettend in de gaten. Er wordt veel gedaan voor de Weidevogels en de afgelopen twee jaar mocht ook de Weidesafari bij het gastrvrije bedrijf worden gehouden.

Klaas de Mik reikt de trofee voor Weidevogelboer van het jaar uit aan Cees en Patrick Verhagen, foto door Jaap Graveland

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje aangeboden door het ACK.

Foto header: vier Grutto pullen foerageren, foto door Bernard de Jong

Geplaatst op 9 november 2017