Gruttotrek

De grutto's zijn weer op weg naar Nederland. In Zeeland zijn de eerste grutto's al waargenomen, in de Krimpenerwaard kunnen wij ze half februari verwachten. De meeste grutto's bevinden zich nu nog in Portugal en Spanje. Door middel van gezenderde grutto's is hun route te volgen.

Door grutto’s te zenderen vergaren wetenschappers inzicht in trekgedrag, trekroutes en overwinteringsplekken. Met een unieke online-volgmodule kan ook het grote publiek de grutto’s volgen op hun reis van Afrika naar Noordwest-Europa. En omgekeerd. Zo zie je in één oogopslag waar grutto's zich bevinden, en welke route de vogesl afgelopen 24 uur, week, maand of jaar hebben afgelegd. Met een simpele klik vlieg je de route vervolgens virtueel bij langs. Het zenderonderzoek is onderdeel van een langlopend onderzoekprogramma naar veranderingen in de gruttopopulatie, onder aanvoering van hoogleraar Theunis Piersma. Men weet al veel over grutto’s in het broedseizoen, maar er zijn nog veel vragen over het trekgedrag en pleisterplaatsen. De resultaten gebruikt men onder andere voor bescherming van de rustgebieden. Om zodoende de gruttopopulatie – die de afgelopen decennia is ingestort – te vergroten.

Zie http://volg.keningfanegreide.nl/

Geplaatst op 16 januari 2018