Graspieper

Onverwachte 'winnaar' van de Euro Birdwatch dit jaar: de graspieper. Meer dan honderddertigduizend stuks werden er afgelopen zaterdag geteld. Voor het grote publiek is de graspieper een klein, bruin vogeltje. Een als zo vele. Maar als je wat verder kijkt zie je een heel bijzondere vogel. Een grijsbruin gestreept klein vogeltje. Niet veel groter dan een koffiemok. Zeker als hij op de grond zit valt de graspieper nauwelijks op. Hij zit even stil en trippelt dan door naar een plekje verderop. Een echte scharrelaar is het, op zoek naar voedsel. Dat doet hij, de naam zegt het al, het liefst in het gras. Niet in de achtertuin, maar in het buitengebied. En daar hebben we meteen de eerste verrassing te pakken: de graspieper is namelijk een weidevogel!

Daar aan de waterkant

De graspieper broedt op de grond, vaak in de buurt van de waterkant. En net als zijn collega-weidevogels als grutto en kievit gaat het met de graspieper niet goed. De oorzaak is bekend; door de steeds intensievere landbouw is er minder voedsel in de vorm van insecten te vinden. Niet alleen grutto’s, kieviten en tureluurs hebben daar last van, ook de graspiepers zijn hiervan de dupe. Vandaag de dag leven er nog zo’n 70.000 paar in ons land, een aantal dat elk jaar afneemt. Dat heeft helaas een vermelding op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels opgeleverd. De campagne Red de Rijke Weide voeren we dus niet alleen voor alle bekende weidevogels, maar óók voor de graspieper.

Spectaculaire zanger

De graspieper is óók een zangvogel. Beroemd is zijn spectaculaire zang, zeker voor zo’n onopvallend vogeltje. Hij vliegt enkele meters omhoog en laat zich al zingend als ware het een parachutist naar beneden glijden. Zijn zang en typerende roep kun je beluisteren in de online vogelgids van Vogelbescherming Nederland.

Uit het hoge Noorden

Maar waarom zijn er afgelopen weekend tijdens de Euro Birdwatch dan toch zo veel graspiepers gezien? De Nederlandse graspiepers die hier gebroed hebben trekken vanaf eind september grotendeels weg naar Zuidwest-Europa. In oktober komen de graspiepers uit Scandinavië in ons land aan. Zolang het weer goed is, blijven ze hier, als het koud is in Nederland trekken ze door. En juist die piek van graspiepers uit Scandinavië viel gelijk met Euro Birdwatch! Tel daar het zuidenwindje bij op, tegenwind dus, waardoor ze laag vlogen om niet te veel energie te verspillen, en de graspiepers waren goed te zien. Zo’n piek van piepers duurt maar een paar dagen.

Op de derde plaats in de Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard was de smient de meest waargenomen vogel op de Eurobirdwatch, met 901 exemplaren. Hij werd gevolgd door de vink (692) en op de derde plaats kwam de graspieper (460).

Bronnen: http://www.trektellen.nl/https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht, foto: Mervijn Roos (ketelbrug.nl)

Geplaatst op 7 oktober 2016