Trektellen

Het is nog donker, op 1 oktober, op weg naar de telpost de Hoekse Sluis. Achter op de motorfiets zit de NVWK beachvlag met standaard en een stoel voor het gemak. Na aankomst wordt samen met Dirk-Jan van Roest, onze vogelco÷rdinator, de partytent opgezet. Gaat het niet regenen dan zit in ieder geval de schrijver beschut tegen de koude wind. Het daglicht verschijnt. Geen mist, maar wel een zuidenwind. Zouden de vogels hoog vliegen vandaag? Gaan we vandaag bijzondere soorten zien? Altijd weer spannend. Gelukkig is er wel bewolking waardoor de vogels beter te zien zijn.

De eerste graspiepers trekken over. Andere tellers arriveren, telecopen worden opgesteld. Het blijft de hele dag droog. Duizenden spreeuwen vliegen op uit de rietvelden aan de overzijde van de Lek, altijd weer een bijzonder gezicht. Even later vliegen ze in een breedgewaaierd scherm over ons heen richting het westen. Honderden kokmeeuwen stijgen op van de strekdammen en vertrekken richting Rotterdam. De eerste vinken trekken over. Nog meer tellers, uitwisseling van gegevens en geanimeerde gesprekken ontstaan. Koffie en koek worden gedeeld. Intussen zijn alle ogen gericht op het noord-oosten. Diverse soorten vogels trekken voorbij. Tellers komen en gaan. Rond 14.00 uur zakt de trek in: 6 vinken in een half uur. Met nog twee tellers op de telpost wordt besloten de teldag af te ronden en huiswaarts te gaan.

Mooie aantallen trekvogels, dat wel: Lepelaars (7), de eerste kolganzen (31), graspiepers (460), smienten (901), huiszwaluwen (8): zijn dit de laatsten die we zien dit jaar?, holenduiven (46), vinken (692), rietgorzen (20) en nog veel meer soorten. Vorig jaar waren er 1303 getelde vogels verdeeld over 34 soorten. Dit jaar zijn het 2830 vogels (meer dan een verdubbeling t.o.v. 2015) verdeeld over 38 soorten. Een mooi resultaat. Het totale telresultaat van 1 oktober is te lezen op: http://www.trektellen.nl/count/view/120/20161001. Bijzondere soorten? Geen uitzonderlijke soorten, maar is niet elke vogel bijzonder?

Aan de Eurobirdwatch deden in Europa meer dan 35 landen mee. In Nederland werd op meer dan 150 lokaties geteld. De meest getelde vogel dit jaar was de graspieper met meer dan 100.00 stuks. Voor meer informatie: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?&bericht=1988.

De eerste graspiepers trekken over.

 

Geplaatst op 3 oktober 2016