Eurobirdwatch 3-10-2015 Maria Spruit 2

Om 7.00 uur stond onze voorzitter al paraat op de telpost. De mist loste langzaam op en de vogelaars arriveerden op de telpost. Euro Birdwatch 2015, de Europese vogeltrekteldag, was begonnen. Uiteindelijk hebben 23 mensen de telpost bezocht, waaronder 4 gasten; een groot succes. Het was leuk dat er enkele jeugdleden aanwezig waren, die door Mieke onder haar hoede genomen werden.

Op deze stralende dag werden in 5 uur tijd 1303 vogels geteld, verdeeld over 34 soorten. De smient werd het meest geteld met 420 exemplaren, gevolgd door de kolgans, die deze week massaal gearriveerd is in onze contreien. De spreeuw, die landelijk het meeste geteld is, kwam bij ons op de derde plaats. De meest bijzondere soort was een buidelmees. Zie voor het complete overzicht hier.

Foto: Maria Spruit

Geplaatst op 3 oktober 2015