Logo Groene-Motor 1-RGB

De NVWK heeft recent drie toezeggingen ontvangen uit het Groene Motor Fonds op aanvragen voor een bijdrage. Het gaat om een vouchers ter waarde van 500,- en twee vouchers ter waarde van 1.000,-. Deze zullen worden besteed aan drie projecten die ten goede komen aan de natuur en het landschap in de Krimpenerwaard.

Eerste voucher van € 500,00

De eerste voucher uit het Groene Motor Fonds van € 500,- werd op 24 november 2015 toegekend voor het volgende project: 'Cursus veilig werken met éénassige trekker’. Deze cursus betreft het werken met de maaitrekker die we hebben kunnen aanschaffen door de bijdrage uit het Streekfonds Krimpenerwaard.

Tweede voucher van € 1.000,00

De tweede voucher uit het Groene Motor Fonds van € 1.000,- werd toegekend voor het volgende project: 'Cursus bijentellen in de Idylle’. Naast de monitoring van vlinders in de Idylle willen we ook de ontwikkeling van populaties wilde bijen gaan bijhouden. Deze cursus is een kennismakingscursus wilde bijen en bestaat uit twee delen: een theorie-avond en een praktijkdag. Onderwerpen die tijdens de theorie-avond aan bod komen: de levenswijze en ecologie van wilde bijen; hoe kun je bijen helpen (inrichting en beheer); herkenning van de belangrijkste bijenfamilies; hoe kun je op een eenvoudige en betrouwbare manier bijen en andere bestuivers in je Idylle tellen. De praktijkdag bestaat uit een veldbezoek aan de Idylle. Oefenen met herkenning en determinatie van wilde bijen (levend en opgeprikt materiaal). Oefenen met bijen tellen in de Idylle. De theorie-avond kan in maart/april gehouden worden. Voor de praktijkdag is mei een goede maand. Houd hiervoor onze site in de gaten.

Derde voucher van € 1.000,00

De derde voucher uit het Groene Motor Fonds van € 1.000,- is toegekend voor het volgende project: 'Aanschaf tablets en instructielessen cursus/workshops t.b.v. weidevogelbeheer’. Onze weidewachters (vrijwillige weidevogelbeschermers) krijgen vanaf 2016 meer mogelijkheden om actief weidevogels te beschermen. Één van de manieren om snel de actuele situatie in een gebied te kunnen beoordelen is door ter plekke, in het veld, gegevens in te voeren. Dit kunnen gevonden nesten zijn, maar ook alarmerende ouderparen, waarnemingen van jongen, bewerkingen van de agrariër enz. enz. Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) heeft inzage in deze gegevens en met goede samenwerking tussen weidewachter en ACK kunnen aan de hand van de gegevens bijvoorbeeld last-minute contracten worden afgesloten, of andere aanpassingen worden gedaan om de overlevingskansen van weidevogelpullen te vergroten. Tablets kunnen hierbij in het veld een heel handig hulpmiddel zijn! De NVWK wil met deze voucher een paar tablets aanschaffen voor weidewachters die niet zelf de mogelijkheid hebben om hun waarnemingen digitaal (via smartphone of eigen tablet) in te voeren. Een gebruikersinstructie wordt georganiseerd om snel vertrouwd te raken met de tablet.

 

Geplaatst op 31 december 2015