afsluitavond2019

Op 7 november kwamen de weidewachters uit de Krimpenerwaard samen in De Zwaan in Berkenwoude voor een terugblik op het weidevogelseizoen 2019. Co÷rdinator Klaas de Mik presenteerde onder andere de cijfers over nestbescherming aan een goed gevulde zaal.

Interessant was dat in sommige polders de weidevogels op andere plaatsen tot broeden kwamen dan in voorgaande jaren. Dit kan te maken hebben met de aan- of afwezigheid van bepaalde predatoren, maar ook met landgebruik (bijvoorbeeld wel of geen maïs in de buurt). Het totale beeld voor de Krimpenerwaard is vrij gunstig en laat een stabiele tot licht toenemende populatiegrootte zien. Waar die toename precies aan te danken is is vaak lastig te zeggen. Er kunnen daadwerkelijk meer nesten aanwezig zijn geweest, maar de toename kan ook (deels) te danken zijn aan bijvoorbeeld het zoeken met de drone. Anderzijds wordt er steeds vaker last-minute beheer afgesloten, waarbij niet altijd alle nesten in beeld worden gebracht. In dat geval zou je eerder een afname van het aantal gevonden nesten verwachten. Het zijn dus geen absolute cijfers, maar we kunnen de lichte toename positief interpreteren.

Een toename van het aantal gevonden legsels is natuurlijk mooi, maar zegt weinig over het daadwerkelijk vliegvlug worden van de kuikens, waar het uiteindelijk toch om gaat. Mariëlle Oudenes van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard blikte in dat kader terug op de maatregelen die in 2019 zijn toegepast en gaf ook alvast een doorkijkje naar 2020. Het doel is om nog meer te sturen op 'kuikenhabitat', dus het creëren van de randvoorwaarden waarbij kuikens een goede kans hebben om op te groeien. Voldoende voedsel en schuilmogelijkheden zijn daarbij heel belangrijk. Met de droogte van de afgelopen jaren is het soms een hele uitdaging om daar (letterlijk) ruimte voor te vinden, omdat de boeren ook voldoende gras van het land moeten halen om het vee te voeden. Met onder andere steeds meer plas-dras, extensieve beweiding en het inzaaien van kruidenrijke mengsels gaat het wel de goede kant op.

Na een korte vragenronde over verliesoorzaken van nesten en kuikens was het tijd voor de uitreiking van de twee felbegeerde prijzen: die voor weidevogelboer en weidewachter van het jaar! De eerstgenoemde prijs ging dit jaar naar Antonie Vonk Noordegraaf. Op zijn bedrijf houdt hij zelf de weidevogels scherp in de gaten en is hij ook bereid om verschillende beheermaatregelen toe te passen zoals de aanleg van plas-dras, het inzaaien van kruidenrijk grasland en het toepassen van last-minute beheer. De prijs voor weidewachter van het jaar ging naar Hugo Halleriet, al vele jaren actief als vrijwilliger en de laatste jaren ook binnen het drone-team. Een verbindende factor die ook geregeld andere vrijwilligers onder zijn hoede neemt!

Het Weidevogelverslag werd dit keer pas na de uitreiking uitgedeeld, omdat de winnaars nu voor het eerst in het verslag worden vermeld. Naar verwachting zullen de weidewachters elkaar in maart 2020 weer ontmoeten om zich voor te bereiden op hopelijk weer een mooi weidevogelseizoen!

Tekst en foto: Bernard de Jong

Geplaatst op 8 november 2019