Grutto Leo Markensteijn

Een rundvleeskroket kost anderhalve euro bij de Febo. Het redden van de grutto en andere weidevogels kost u 50 cent per week. U kunt met weinig moeite echt beslissend zijn. Maar dan moet u nu actie ondernemen: een goed voornemen voor 2016.

De weidevogels verkeren in een vrije val. 25 jaar terug waren er drie keer zoveel grutto’s en twintig keer zoveel leeuweriken als nu. Kemphaan en watersnip zijn al helemaal verdwenen. Fiets in het voorjaar door de polder: het decor is er nog, maar de spelers zijn bijna weg.
De oorzaak is de steeds intensievere landbouw: steeds meer mest, steeds eerder en vaker maaien. Er worden onvoldoende jongen geboren en ze worden uitgemaaid. Dat is allemaal al tien keer onderzocht. Geef niet de boeren de schuld. Het ligt aan u en mij. Er zijn genoeg boeren die best rekening willen houden met weidevogels. Als ze maar een redelijke vergoeding krijgen voor de lagere inkomsten. Als consument en kiezer kunnen wij zorgen voor die vergoeding en zorgen dat de overheid boeren dan aan de afspraken houdt.

Gruttomannetje met jong, foto door Jens Stahl

Ik heb uitgerekend hoeveel u extra moet betalen voor de melk om een boer een passende vergoeding te geven. De basisgegevens daarvoor staan gewoon op internet. Als een doorsnee boer met 100 ha land en 120 koeien 20% van zijn land weidevogelvriendelijk gebruikt, dan is de kostprijs voor die weidevogelmelk 7 cent per liter hoger dan voor gewone melk. Zeg 12 cent in de supermarkt. Een gezin dat wekelijks 4 liter melkproducten gebruikt is dan 50 cent meer kwijt. Ja, u leest het goed. Op www.nvwk.nl kunt u de berekening bekijken.
Een mooi voornemen: koop de meest weidevogelvriendelijke melk die u kunt vinden en ondersteun initiatieven voor harde afspraken met boeren en tussenhandel. Kies voor de schoonheid van weidevogels in de polder in plaats van goedkope melk. Zie www.redderijkeweide.nl. We krijgen het land dat we verdienen. Ik wens u alle goeds voor 2016. Reacties naar column@nvwk.nl.

Foto header door Leo Markensteijn


Geplaatst op 23 december 2015